Okul Hayatı

İzin Rapor


İZİN - RAPOR İŞLEMLERİ:
1.ÖĞRENCİ OKULDA İSE, VELİSİ GELEREK ÖĞRENCİYE İZİN VERİLİR. TELEFONLA İZİN VERİLMEZ.
2. MAZERET BEYANINDA, OKULCA DÜZENLENEN FORM DİLEKÇE 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE VELİ OKULA
GELEREK DOLDURULUR.
3. İŞLETME İZİN İŞLEMİNDE ÖNCE HASTANE YETKİLİLERİNDEN İZİN ALINARAK FORM DİLEKÇE
SONRA OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.
4. RAPORLAR VELİ TARAFINDAN ARKASI İMZALANIP TELEFON NUMARASI YAZILARAK 5 İŞ
GÜNÜ İÇİNDE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.
5. İŞLETME GÜNLERİNE AİT RAPORLAR, HASTANEDEKİ İLGİLİ KİŞİLERİN İSİM VE KAŞESİ BASILIP
İMZATILARAK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.
7 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;
Öğrenci velisi
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi
olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.