Akademik

İlkokul Eğitim Programı

Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı “Butik Okul” prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün ve sınıflar 22 kişiliktir. 

Okulumuz öğrencilerine 4.sınıfın sonuna kadar aynı sınıf öğretmenleri eğitim vermektedir. 1.sınıftan itibaren sınıf öğretmenleriyle birlikte öğrenci başarısının arttırılması amacıyla branş öğretmeni uygulaması başlar.

Her sınıf; içinde internet, projeksiyon ve dizüstü bilgisayar sistemi olan akıllı sınıftır.

1. sınıftan, 4.sınıfa kadar yoğun İngilizce

4.sınıftan itibaren dil sınavlarına hazırlık ve katılım

4.sınıftan itibaren haftalık konu tarama testi

4.sınıftan itibaren ünite değerlendirme sınavı

Öğrenciler için evde ödev yapma ve kitap okuma süreleri belirlenir.

İLKOKUL TEMEL VE UYGULAMALI DERSLER

1-TEMEL DERSLER

a-MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

b-TÜRKÇE

Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, ofis dersleri, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

c-HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersi, ilköğretim okulunun ilk yıllarının öğretim programlarına da özel bir anlam katmaktadır. Çocuğun kendini, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanımasını sağlamak üzere “Yaşam Dersi” olarak nitelendirilmiş, 1. 2. ve 3. sınıf programlarında önemli bir yer doldurmuştur.

2-UYGULAMALI DERSLER

a-BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

b-GÖRSEL SANATLAR

Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

c-MÜZİK

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

d-DRAMA

Drama eğitimindeki amaç , özgüveni gelişmiş, özgün, özgür, disiplinler arası ilişki kurabilen, estetik algıya sahip bir bireyin oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bireyin kişilik kazanmasında, çevresini algılaması ve onunla bilinçli ilişkiye geçmesinde, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirmesinde, birlikte üretebilmeyi öğrenmesinde, kendini en iyi şekilde ifade edebilmesinde ve bedensel esneklik kazanmasında en önemli yoldur.

e-HALK OYUNLARI

Birincil görevimiz Türk Halk Oyunlarını öğrenmek, öğretmek ve tanıtmaktır. Buna paralel olarak, gençlerin örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi özümsemesini sağlamak,

ÖDEV POLİTİKASI

a-GÜNLÜK ÖDEVLER

GOP kolejinde günlük ödevler ,okul saatleri içerisinde yapılır , öğrenci evde ödeve vakit ayırmaz Böylece öğrenci dinlenmeye, vakit bulur, entelektüel gelişimini sağlar ve ailesi ile nitelikli zaman geçirir. Öğrenciye okul dışı zamanları için kitap okuma sosyal sorumluluk projelerine katılma, ilgi alanıyla ilgili araştırma yapma gibi görevlendirmeler verilir.

b-HAFTALIK ÖDEVLER

GOP kolejinde öğrencinin hafta sonlarını verimli geçirebilmeleri için Cuma günleri her dersten haftalık ödev tekrar testleri verilir. Bu ödev testlerinin kontrolü sonraki haftanın ilgili ilk dersinde kontrol saatinde yapılır

*Hafta içi işlenen konuları tamamlamaya ve öğrenilen bilgileri uygulamaya yönelik hafta sonu ödevleri,

*Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri,

*Her bir konu bitiminde quiz yapılır.

*Hafta sonu programlarında ve etütlerde yaz tatili için okunacak kitap listeleri ve yaz ödev kitapçıkları verilir.

*Hafta sonu programlarında ve etütlerde verilen ödevler mutlaka kontrol edilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde öğrencilere tamamlatılır.