Akademik

Ortaokul Eğitim Programı

Araştıran, okuyan, oyun oynayan, sinema, tiyatro, vs. gibi faaliyetlerde kendilerini geliştiren, öğrenen ve ruh sağlığı düzgün çocuklar yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı ‘’ Butik Okul’’ prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün sınıflar ve sınıflar 22 kişiliktir.

5.sınıftan itibaren haftalık konu tarama testi

5.sınıftan itibaren ünite değerlendirme sınavı

Her sınıf; içinde internet, projeksiyon ve dizüstü bilgisayar sistemi olan akıllı sınıftır.

5,6,7,8. sınıflarda Matematik, Fen ve Türkçe ders saatleri arttırılmıştır. Öğrencilerimize dışarıdan hiçbir ilave çalışmaya ihtiyaç duymayacakları şekilde hazırlık takviyesi verilmektedir.

Öğrenciler için evde ödev yapma ve kitap okuma süreleri belirlenir.

Okulumuz öğrencilerinin en büyük avantajı dershaneye ve özel derse kesinlikle ihtiyaç duymamalarıdır. Dershane yada özel derse gidecekleri ek zamanı, kişisel gelişmeleri için kullanma şansına sahiptir.

 ORTAOKUL TEMEL VE UYGULAMALI DERSLER

1-TEMEL DERSLER

a-FEN VE TEKNOLOJİ

Fen ve teknoloji dersinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi istenir.

b-MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

c-TÜRKÇE

Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, ofis dersleri, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

d-SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersinin amacı ; öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.

2-UYGULAMALI DERSLER

a-BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

b-GÖRSEL SANATLAR

Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

c-MÜZİK

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

d-TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve Tasarım dersinde, estetik duyarlıklarını ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için, gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerini önem vererek ön planda tutar. Öğrenciye sanatsal duygu ve düşüncelerin kazandırılmasına, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelerine fırsat verir. Grup çalışmaları ve ortak projeler yaparak, birlikte iş yapmanın ve paylaşmanın keyfini yaşarız.

e-DRAMA

Drama eğitimindeki amaç , özgüveni gelişmiş, özgün, özgür, disiplinler arası ilişki kurabilen, estetik algıya sahip bir bireyin oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bireyin kişilik kazanmasında, çevresini algılaması ve onunla bilinçli ilişkiye geçmesinde, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirmesinde, birlikte üretebilmeyi öğrenmesinde, kendini en iyi şekilde ifade edebilmesinde ve bedensel esneklik kazanmasında en önemli yoldur .

f-HALK OYUNLARI

Birincil görevimiz Türk Halk Oyunlarını öğrenmek, öğretmek ve tanıtmaktır. Buna paralel olarak, gençlerin örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi özümsemesini sağlamak,

g- ZEKA OYUNLARI

Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

ÖDEV POLİTİKASI

a-GÜNLÜK ÖDEVLER

GOP kolejinde günlük ödevler ,okul saatleri içerisinde yapılır , öğrenci evde ödeve vakit ayırmaz Böylece öğrenci dinlenmeye, vakit bulur, entelektüel gelişimini sağlar ve ailesi ile nitelikli zaman geçirir. Öğrenciye okul dışı zamanları için kitap okuma sosyal sorumluluk projelerine katılma, ilgi alanıyla ilgili araştırma yapma gibi görevlendirmeler verilir.

b-HAFTALIK ÖDEVLER

GOP kolejinde öğrencinin hafta sonlarını verimli geçirebilmeleri için Cuma günleri her dersten haftalık ödev tekrar testleri verilir. Bu ödev testlerinin kontrolü sonraki haftanın ilgili ilk dersinde kontrol saatinde yapılır

*Hafta içi işlenen konuları tamamlamaya ve öğrenilen bilgileri uygulamaya yönelik hafta sonu ödevleri,

*Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri,

*Her bir konu bitiminde quiz yapılır.

*Hafta sonu programlarında ve etütlerde yaz tatili için okunacak kitap listeleri ve yaz ödev kitapçıkları verilir.

*Hafta sonu programlarında ve etütlerde verilen ödevler mutlaka kontrol edilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde öğrencilere tamamlatılır.

5. sınıftan, 9.sınıfa kadar yoğun İngilizce