Akademik

Anadolu Lisesi Eğitim Programı

EĞİTİMİMİZ

Öğrencileri üniversiteye hazırlarken akademik, ilgi alanları, beklentileri, yetenekleri göz önünde bulundurularak onların doğru tercih yapmaları sağlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan özel programımız ile öğrencilerimizin üniversite sınavındaki hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz.

*Yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersler vardır.

*Sınıflarımız, öğrencilerimize ders takibi için gerekli olan odaklanmayı sağlayacak şekilde, modern bir yapıda dizayn edilmiştir. Her sınıf; projeksiyon ve dizüstü bilgisayar sistemi olan akıllı sınıftır.

*Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı “Butik Okul” prensibiyle hizmet veren okulumuzda sınıflar ortalama 24 kişiliktir.

*Öğrencilerimizin takibi; okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

*Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.

*Derslere geç kalma ve devamsızlık durumu 2.ders saati bitiminde veliye bildirilir.

**Her gün “Üniversiteye Hazırlık Programı” öğrencilerimize ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

*Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda öğrencimiz takviye bir programa ihtiyaç duymayacaktır.

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Okulumuzda her öğrenci bir mentor öğretmen takip eder.

*Mentor öğretmen öğrencinin ders notlarından, arkadaşlık ilişkilerine; verimli ders çalışma yöntemlerinden, devamsızlığına kadar her şeyiyle yakından ilgilenir ve öğrencimiz hakkında bir dosya tutar

*Her hafta öğrencimiz mentor öğretmeni ile görüşür, paylaşımda bulunur, öğrenci mentor öğretmen tarafından yönlendirilir.

9. sınıfta 180 saatlik program: Bu program her gün 1 saat fazla ders yapılarak ve seçmeli derslerin bir bölümü kullanılarak uygulanacaktır.

10. sınıfta 450 saatlik program: Program her gün 1 saat fazla ders yapılarak ve tüm seçmeli dersler kullanılarak uygulanacaktır.

YGS Deneme Sınavları: Belirli bir program dahilinde uygulanacaktır

Konu Tarama Sınavları: Akademik öğretim programı çerçevesinde işlenen her konu ile ilgili ders içinde Konu Tarama Sınavları yapılacaktır.

REHBERLİK

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanımızın uyguladığı çeşitli anket ve envanterler, kulüp çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği çeşitli sorumluluklarla öğrencimizin kendisini tanıması sağlanır, hedef belirlemesi kolaylaştırılır.

Yapılan envanterlerin sonuçları, psikolojik danışmanımızın her bir öğrenci ile yapacağı bireysel görüşmelerde değerlendirilir. Bu değerlendirme ile öğrencinin hangi akademik alanda eğitimine devam etmesinin, kendisini gerçekleştirmesi için daha doğru olabileceği belirlenir.

11. sınıfta öğrencinin seçtiği akademik alana yönelik başarıları gözden geçirilir ve kariyer planında gerekli düzenlemeler yapılır. Bu çalışmalar ile seçilmiş olan akademik alan içinde doğru meslek seçimi konusunda öğrenciye özel destek verilir. Sonuç olarak kendisine uygun ve istekli olduğu alanda ilerleyen öğrenci, arzuladığı hedefe gerçekçi bir planlama ile adım adım ulaşır.

İlgi ve yetenekleri doğrultunda meslek seçimi, çalışma alışkanlığı kazandırma, başarı takibi, stres ve sınav kaygısı, çalışmalarını yapar.

a-Sınav Kaygısı Envanterini uygular:

Sınav Kaygısının düzeyinin belirlenmesi bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir envanterdir.

b- Meslek Envanteri uygular:

Gencin yetenek ve başarısı, eğitim yaşamına uyum sağlama, seçebileceği meslek alanları ile ilgili alınan sonuçlarla birlikte; genç, Kişiyi tanıma, farkındalık kazanma, daha olumlu yönde gelişme ve ilerlemesini sağlama, bilinmeyen sorunlara büyümeden engel olma, stresle başa çıkabilme ve kariyer planlamada etkili bir yere getirilir.

Eğitsel Danışman: Meslek kulüpleri, sınıf içi davranışlar, arkadaş ve öğretmen ilişkilerinde öğrenciye yardımcı olur.

Bireysel Danışman: Meslek kulüpleri, sınıf içi davranışlar, arkadaş ve öğretmen ilişkilerinde öğrenciye yardımcı olur.